O cresa din Sectorul 5 va ajunge la capacitatea de 120 de locuri. Se infiinteaza 3 grupe noi

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a finalizat lucrările pentru mărirea capacității creșei „Ariel și Aurora”, întrucât exista un număr mare de solicitări privind admiterea într-o unitate de educație timpurie dar și pentru faptul că în spațiul destinat creșei își desfășurau activitatea și alte servicii subordonate direcției.

Concret, acestea au fost relocate, iar spațiile rezultate au fost renovate și dotate cu mobilier specific vârstei și nevoilor beneficiarilor unității.

 În acest fel, unitatea de educație timpurie, antepreșcolară va avea capacitatea de 120 de locuri.

Deschiderea a 3 grupe noi de copii în corpul A parter al clădirii ce deservește creșa “Ariel și Aurora” vine în sprijinul părinților care au solicitat admiterea copiilor într-una din unitățile de educație timpurie.

Trebuie știut că valoarea investiției în lucrările de reparații și igienizare a instituției este de 525.000 de lei, iar cea a mobilierului și a altor dotări este de 90.000 de lei.

Creșa este o unitate de educaţie timpurie antepreșcolară, componentă funcțională a DGASPC Sector 5, care oferă sprijin educativ pentru copiii de vârstă antepreșcolară și funcționează în prezent cu o capacitate de 90 de locuri.

IMPORTANT: Misiunea creșei este de a oferi servicii de socializare și petrecere a timpului liber copiilor de vârstă antepreşcolară, în vederea integrării şi adaptării cu succes, în activitatea preșcolară și în societate.

Personalul angajat al creșei depune toate eforturile în vederea îndeplinirii obiectivelor de creştere a performanței, a progresului în dezvoltarea armonioasă a copiilor, diversificarea curriculum-ului și crearea de activităţi instructiv-educative care să conducă la pregătirea individuală şi stimularea valorilor.

Creșa este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite copiilor şi comunităţii, unde relaţiile interpersonale sunt utilizate priceput şi principial pentru a facilita autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea (dezvoltarea optimă a resurselor personale) în direcţia formării unor personalităţi armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale.

“Din grija pentru copiii noștri, am răspuns afirmativ solicitării părinților, de a mări capacitatea creșei Ariel și Aurora. Am încercat să le creăm un spațiu cât mai prielnic dezvoltării acestora. Le-am instalat băncuțe și dulăpioare noi. Trebuie să le oferim copiilor toate condițiile pentru a învăța și a se putea dezvolta armonios.

Acești copii au nevoie de sprijin, iubire și atenție. Trebuie să-i ajutăm să crească frumos. Mă bucur că putem face un lucru care poate părea mic, dar care pentru ei poate însemna enorm”, a precizat primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.

Util